Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie

STATUS
•    Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie jest jednostką organizacyjną powiatu nie posiadającą osobowości prawnej,


PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJI
•    Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat- powiatowy ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Ośrodek jest domem dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, przewlekle psychicznie chorych i dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.Podstawowym zadaniem domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach, niezbędnych im do samodzielnego życia.

Naszym uczestnikom proponujemy zajęcia w ramach pracowni: kulinarnej, plastycznej, technicznej i witrażu, dekoratorskiej  i komputerowej.

W pracowni kulinarnej rozwijane są umiejętności samodzielnego, higienicznego przygotowywania i spożywania posiłków. Uczymy także obsługi sprzętu gospodarstwa domowego.

W pracowni plastycznej prowadzone są zajęcia z  rysunku, modelowania, wyklejania- pobudzające wyobraźnię uczestników i rozwijające ich zainteresowania.

Do zadań pracowni dekoratorskiej należy: nauka i doskonalenie sprawności manualnej, poprzez wykonywanie prac różnymi technikami m.in. quiling, decoupage.

W pracowni technicznej i witrażu podopieczni wykonują prace w z gliny, drobne prace stolarskie i konserwatorskie w budynku.

Pracownia komputerowa ma za zadanie naukę posługiwania się komputerem i Internetem.

Ponadto prowadzimy treningi;  nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny, kulinarny, umiejętności praktycznych, spędzania wolnego czasu, trening gospodarowania własnymi  środkami finansowymi, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, a także trening umiejętności komunikacyjnych.

Prowadzimy poradnictwo psychologiczne, zajęcia edukacyjne,  pomagamy w załatwianiu spraw urzędowych i w dostępie do świadczeń medycznych, prowadzone są też  zajęcia rewalidacyjne.
Organizujemy liczne wycieczki i imprezy. Wszyscy uczestnicy pozostają pod opieką psychologa, pedagoga i pielęgniarki.

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE W JEDNOSTCE
• kierownik - Joanna Sokołowska

MAJĄTEK JEDNOSTKI
• majątek jednostki stanowi wyposażenie poszczególnych pracowni,


TRYB DZIAŁANIA JEDNOSTKI
•    zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy
Ośrodek funkcjonuje w budynku przy ulicy Konery 2 ( stare pogotowie) od poniedziałku do piątku , od godz. 7:00 do 15:00 .


SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
• kierowaniem uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ( ul. Piłsudskiego 8, budynek po rehabilitacji),
• dokumenty niezbędne do wystawienia decyzji administracyjnej to: podanie osoby zainteresowanej, dokument potwierdzający niepełnosprawność-gdy taki posiada, zaświadczenie lekarskie od lekarza neurologa lub psychiatry, zaświadczanie od lekarza rodzinnego ( druki obu zaświadczeń znajdą się w ŚDS), wywiad środowiskowy.


PROWADZONE REJESTRY
• rejestr uczestników,

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna