Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

XIV. SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE

Opublikowane przez: Administrator BIP
Data publikacji: 12-02-2008
Data ostatniej modyfikacji: 18-06-2015 | 11:27

Do grupy tych jednostek należą:

  1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie,
  2. Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie,
  3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie,
  4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie,
  5. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie,

Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb inspekcji i straży:

  1. zatwierdza programy ich działania,
  2. uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu, w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
  3. zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli, oraz wykonuje wobec ich kierowników czynności w sprawach z zakresu prawa pracy o których mowa niżej.

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży powołuje komendant wojewódzki PSP spośród oficerów PSP w porozumieniu ze starostą, a odwołuje komendant wojewódzki PSP po zasięgnięciu opinii starosty.

Komendanta Powiatowego Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji po zasięgnięciu opinii starosty spośród oficerów Policji.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego powołuje starosta spośród conajmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeśli starosta w ciągu 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów nie powoła inspektora, to wojewódzki inspektor wskazuje spośród trzech kandydatów jednego, którego starosta powołuje na PINB. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego odwołuje starosta w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i jego Zastępcę powołuje i odwołuje Starosta za zgodą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Powołanie na stanowisko Państwowego Inspektora Sanitarnego następuje na okres 5 lat.

W stosunku do Powiatowego Lekarza Weterynarii, staroście nie przysługują uprawnienia w sprawach z zakresu prawa pracy.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna