Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

XV. OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

. Realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Dodano: 01-10-2020 | Czytaj więcej

. Ogłoszenie o naborze do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie

Działając na podstawie Uchwały nr XX/174/2020 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie, ogłasza
Dodano: 18-09-2020 | Czytaj więcej

. Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 1463/9, 1463/10, 1463/11, .....
Dodano: 14-09-2020 | Czytaj więcej

. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
Dodano: 01-09-2020 | Czytaj więcej

. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubaczowskiego, położonych w obrębach: Miasto Oleszyce i Oleszyce Lubomierz,

wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubaczowskiego, położonych w obrębach: Miasto Oleszyce i Oleszyce Lubomierz, przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na cele oświatowe
Dodano: 19-08-2020 | Czytaj więcej

. Zapytanie ofertowe na „Zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej”

W ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,
Dodano: 18-08-2020 | Czytaj więcej

. Informacja o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarz.....

Informacja o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Dodano: 17-08-2020 | Czytaj więcej

. Informacja o wyniku przetargu - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 1490/ - informuję, iż w dniu 31 lipca 2020 r.
Dodano: 10-08-2020 | Czytaj więcej

. ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

uprzejmie zawiadamiam, że w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Narol Wieś i Łówcza, gmina: Narol odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek objętych niżej umieszczonym wykazem.
Dodano: 23-07-2020 | Czytaj więcej

. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurach osłonowych wzdłuż linii kolejowej nr 101 Munina – Hrebenne.
Dodano: 21-07-2020 | Czytaj więcej
1  poprzednie  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  następne  36

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna