Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

XV. OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Autor dokumentu: Starosta - mgr Zenon Swatek
Data publikacji: 19-08-2020,
Data ostatniej modyfikacji: 19-08-2020 | 13:14
Data wytworzenia dokumentu: 19-08-2020

. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubaczowskiego, położonych w obrębach: Miasto Oleszyce i Oleszyce Lubomierz,

                                    Zarząd Powiatu w Lubaczowie
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubaczowskiego, przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na cele oświatowe.

1.    Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomości położone są w obrębach:

1)    Miasto Oleszyce:
- działki nr: 903/5 o pow. 1,5083 ha, 921/30 o pow. 0,7299 ha – zabudowane budynkami oświaty (budynek szkoły, budynek internatu, budynek do zajęć praktycznych, garaż, wiata), znajdujące się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Oleszycach, objęte księgą wieczystą KW nr PR1L/00038196/1,
- działki nr: 880/12 o pow. 1,3215 ha, 880/13 o pow. 6,8218 ha, 880/14 o pow. 14,3307 ha – niezabudowane, znajdujące się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Oleszycach, objęte   księgą wieczystą KW nr  PR1L/00048759/9,
- działki nr: 921/32 o pow. 0,3321 ha, 921/33 o pow. 0,0223 ha, 921/34 o pow. 0,1537 ha – niezabudowane, objęte księgą wieczystą KW nr PR1L/00050388/4,

2)    Oleszyce Lubomierz:
- działki nr: 1095/191 o pow. 3,3671 ha, 1095/193 o pow. 1,8448 ha, 2845 o pow. 3,0570 ha – niezabudowane, znajdujące się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Oleszycach, objęte księgą wieczystą KW nr PR1L/00041707/1.  

2. Opis i przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości o łącznej pow. 33,4892 ha wchodzą w skład Zespołu Szkół w Oleszycach. Na podstawie porozumienia (SSO.onp.6510.8.15.2019), zawartego w dniu 13 lutego 2020 r. Technikum oraz Branżowa Szkoła I Stopnia tj. szkoły stanowiące Zespół Szkół w Oleszycach zostały przekazane przez Powiat Lubaczowski do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nieruchomości przeznaczone są na prowadzenie przez szkoły działalności oświatowej.

3. Cena nieruchomości: wartość księgowa omawianych nieruchomości wynosi łącznie 2 145 720,05 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 05/100).

4. Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

5. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 65), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

6. Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale

Lubaczów, dnia 19.08.2020 r.

                                                                      Starosta
                                                              mgr Zenon Swatek


 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna