Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

3. Informacja dla osób ze znaczną niepełnosprawnościa ruchową oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 21-05-2019
Data ostatniej modyfikacji: 07-01-2021 | 12:11

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, ŚWIADCZENIA NIEODPŁATENO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO, W TYM NIEODPŁATNEJ MEDIACJI OSOBOM ZE ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, KTÓRE NIE MOGĄ STAWIĆ SIĘ W PUNKCIE OSOBIŚCIE, ORAZ OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 19 SIERPNIA 2011 R. O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ (DZ. U. Z 2017 R. POZ. 1824)

Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. przez telefon, z wykorzystaniem komunikatorów internetowych).

Osobom, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatna mediacja również poprzez:
1)    zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub
2)    w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub
3)    za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Umawianie terminu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej odbywa się:
1) telefonicznie pod nr: 16 632 87 06,
2) drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
3) poprzez moduł zapisów na porady zdalne - internetowa rezerwacja terminu przez stronę www.np.ms.gov.pl lub www.lubaczow.powiat.pl/bip w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja - Zapisy na bezpłatne usługi.
Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń osobiście lub na adres e-mail:, lub
poprzez strony: www.np.ms.gov.pl, www.lubaczow.powiat.pl/bip w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja - Zapisy na bezpłatne usługi.

Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – pod numerem telefonu: 16 632 87 06 lub adresem e-mail: , przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji składają Staroście Lubaczowskiemu w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów lub elektronicznej: , oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. (plik do pobrania na stronie )

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatna mediację, po otrzymaniu od Starosty Lubaczowie drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie. 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna