Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

2. Rejestracja

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 27-05-2019
Data ostatniej modyfikacji: 07-01-2021 | 11:50

Zgodnie z ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Powiecie Lubaczowskim jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym mediacja.

                                OSOBY UPRAWNIONE

Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze oraz złożą stosowne oświadczenie bezpośrednio przed udzieleniem pomocy.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.


                                REJESTRACJA
W celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać wcześniejszej rejestracji pod wskazanym przez Starostę nr tel. (16) 632 87 06, lub
elektronicznie
- ,
bądź poprzez strony; www. np.ms.gov.pl, www.lubaczow.powiat.pl/bip w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi
Rejestracja telefoniczna odbywa się w poniedziałek, wtorek, środa w godzinach od 8.00 do 12.00.


OSOBY Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDÓW MOWY I SŁUCHU MOGĄ DOKONYWAĆ ZGŁOSZEŃ OSOBIŚCIE LUB NA ADRES E-MAIL:Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.  Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie:
• imienia i nazwiska osoby uprawnionej,
• numeru telefonu osoby uprawnionej,
• preferowanej daty i godziny wizyty
• adresu w przypadku porad udzielanych poza punktem osobom ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się.

Wskazanie przez osobę uprawnioną numeru telefonu wiąże się z potrzebą kontaktu w przypadku wystąpienia sytuacji losowej, wskutek której konieczne byłoby przełożenie planowanej wizyty lub w przypadku udzielenia pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku zamiaru odwołania lub przełożenia terminu wizyty w punkcie pomocy prawnej, osoba uprawniona zobowiązana jest do telefonicznego powiadomienia o tym pracownika Starostwa pod numerem telefonu (16) 632 87 06.

Godzina wizyty w punkcie pomocy prawnej, wskazana podczas telefonicznej rejestracji, jest orientacyjna i może ulec zmianie.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania pomocy, o czym zadecyduje osoba udzielająca pomocy prawnej.

                                   OPINIE
Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście opinie o udzielonej pomocy:
• umieszczając je w urnie znajdującej się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
• telefonicznie pod numerem telefonu (16) 632 87 06 lub
• za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej listownie (Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,  Wydział Organizacyjny ).


 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna