Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

XV. OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Autor dokumentu: Starosta - mgr Zenon Swatek
Data publikacji: 10-08-2021,
Data ostatniej modyfikacji: 10-08-2021 | 08:04

. Wykaz nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Basznia Dolna gm. Lubaczów - dzierżawa

                                    Starosta Lubaczowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.

1. Oznaczenie nieruchomości:
    Nieruchomość położona w obrębie Basznia Dolna gm. Lubaczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 306 o pow. 0,5593 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1L/00011741/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Opis i przeznaczenie nieruchomości
    Nieruchomość rolna, niezabudowana, znajduje się na obszarze gminy nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, W rejestrze gruntów sklasyfikowana jest jako grunty orne i łąki: R IVb - 0,3997 ha, R V - 0,1478 ha,  Ł V 0,0118 ha.

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości
1)    Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym za przedmiotowy grunt w wysokości stanowiącej równowartość 3,72 q żyta, przyjmując za 1 ha gruntu równowartość ilości żyta: R IVb – 2,72 q, R V – 0,93 q, Ł V – 0,07 q.
2)     Do naliczenia czynszu dzierżawnego przyjmuje się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy, ogłaszaną przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

4. Termin wnoszenia opłat: do dnia 31 marca każdego roku.

5. Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wojewody Podkarpackiego.

Lubaczów, dnia 09.08.2021 r.
                                                                                    Starosta
                                                                           mgr Zenon Swatek


 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna