Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

XV. OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Opublikowane przez: Andrzej Pliszka
Data publikacji: 16-03-2020,
Data ostatniej modyfikacji: 16-03-2020 | 11:53

. Informacja o wyniku przetargu

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 1490) - informuję, iż w dniu 6 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie został przeprowadzony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Miasto Oleszyce gm. Oleszyce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 921/5 o pow. 0,0896 ha, objętej księgą wieczystą KW nr PR1L/00050388/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza działki  nr 921/5 o pow. 0,0896 ha wynosiła 29 569,20 zł brutto  (w tym 23% podatku Vat).

            Do uczestniczenia w przetargu została dopuszczona jedna osoba, która wniosła wymagane wadium.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu na sprzedaż działki nr 921/5 wyniosła 29 869,20 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 20/100).

W wyniku przetargu nabywcą działki nr 921/5 została Pani Justyna Krzyszycha.

Niniejsza informacja o wyniku przetargu została wywieszona na okres 7 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej:  www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale.

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna