Dzisiaj jest: czwartek, 17 marca 2022
Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka
Drukuj

Ogłoszenia

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 25-11-2014,
Data ostatniej modyfikacji: 06-03-2018 | 09:13

. Atrakcyjne działki na sprzedaż

OGŁOSZENIE

      Zarząd Powiatu w Lubaczowie informuje, iż Powiat Lubaczowski jest właścicielem atrakcyjnych nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowościach:

1. Lubaczów (przy ulicy Leśnej) - działki budowlane - link do mapy

 

L.p.

Nr działki

Powierzchnia

Cena nieruchomości netto (bez podatku VAT)

1

1631/8

0,0821 ha

29 359,00(dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)

2

1631/9

0,0745 ha

28 861,00 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100)

3

1631/10

0,0735 ha

26 651,00 (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100)

4

1631/11

0,1373 ha

44 815,00 (czterdzieści cztery tysiące osiemset piętnaście złotych 00/100)

5

1631/12

0,0898 ha

27 838,00 (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 00/100)

6 1631/5 0,1002 ha 33 246,00 zł  (trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych 00/100
 

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Lubaczowa, graniczy z wewnętrzną drogą dojazdową i z drogami osiedlowymi, w bliskiej odległości znajduje się Szpital Powiatowy, w dalszej odległości są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny niezurbanizowane. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Funkcja dominująca obszaru na którym położona jest nieruchomość, to tereny zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej.

Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość znajduje się na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Lubaczowa o warunkach zabudowy z dnia 15.04.2014 r. znak: GPR.I.6730.33.5.2014, wyżej wymienione działki wchodzące w skład nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

3. Jędrzejówka gm. Narol  - link do mapy

    

L.p.

Nr działki

Powierzchnia

Cena nieruchomości wraz z zabudowaniami i drzewostanem

1

462/8

0,2959 ha

103.034 zł

(sto trzy tysięce trzydzieści cztery złote)

 

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej gminy Narol. Działki posiadają dostęp do energii elektrycznej, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i telefonicznej, zabudowane są budynkami i budowlami byłego obwodu drogowego. Stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości: zabudowa usługowa, tereny leśne i droga powiatowa.

- Działka nr 462/8 – składniki budowlane występujące na działce to: budynek magazynowy o pow. użytkowej 161,19 m2, ogrodzenie trwałe, oświetlenie terenu, drogi wewnętrzne, plac utwardzony. Część działki jest zainwestowana drzewostanem leśnym.

 

Przeznaczenie nieruchomości

    Nieruchomość znajduje się na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zapis w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Narol, uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Narol Nr 187/XX/2000 z dnia 29.11.2000 r., nieruchomość znajduje się w terenach znaczących usług publicznych i komercyjnych, wytwórczości i składowania.

 

4. Miasto Oleszyce: działki budowlane: - link do mapy

 

     Lp.

Nr działki

Pow. działki

/ha/

Cena nieruchomości netto (bez podatku VAT)/zł/

1

921/5

0,0896

22 531 zł

2

921/6

0,0850

21 398 zł

3

921/21

0,0904

24 591 zł

4

921/22

0,0900

23 143 zł

5

921/23

0,0900

22 405 zł

6

921/24

0,0900

22 405 zł

7

921/25

0,0950

20 271 zł

 

Opis i przeznaczenie nieruchomości


Wyżej wymienione działki położone są w strefie pośredniej miasta Oleszyce, w południowo-wschodniej części miasta, w odległości ok. 1 km. od jego centrum, w którym znajduje się większość placówek handlowych i usługowych. W bliskim sąsiedztwie znajduje się kompleks budynków Zespołu Szkół w Oleszycach. Od północy działki graniczą z terenami zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej. W okolicy znajdują się punkty handlowe.

Działki posiadają pośredni dostęp do energii elektrycznej, sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, telefonicznej oraz gazowej.

 

Przedmiotowe działki położone są w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1, pokój nr 41 lub 39, tel. 16/ 632-87-41 lub 16/632-87-39.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna